Skip to main content

Arvot

Vastuullisuus ja ympäristö

Tuotannossamme pyrimme aina ympäristöä vähiten kuormittaviin ratkaisuihin. Toimimme noudattaen hyvää tapaa, lakeja ja asetuksia.

Tunnemme vastuumme myös ympäristöstä, ja odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Kierrätämme mm. kaikki muoviosien valmistuksessa syntyneet ylijäämät tai vialliset kappaleet

Laatu

Laatujärjestelmämme on olennainen osa Scaletec Oy:n toimintaa. Laatuajattelu tulee osaltaan myös perisuomalaisesta  jämptiydestä sekä työmoraalista sekä asiaan omistautumisesta. Toimimme laatujärjestelmä ISO9001 mukaisesti.